Rounds stats

Address Shares Shares % Hash Rate (5 min avg)
Address Shares Shares % Hash Rate (5 min avg)
85ce55f8c3a68d5d0e6213fd61d6c8c8bbb2fe64 44823 31.01 0 kh/s
1FJyg6LTQsVUcSaLKZmsHVnTxMZQZMDCH2 38050 26.32 0 kh/s
1Jkk6G3b8LorbvhWNVZu6duCZgqeminUhA 33632 23.26 0 kh/s
1PhPmmKrj9GNffXpZtQdbtWUh72rfty7EV 7429 5.14 0 kh/s
17Byd4mSDNq4Xk7ke18YBwvLbCXTyW73fG 6662 4.6 0 kh/s
f12cbba5322b2c5b94de1dd42a9efbe3611c8671 3594 2.48 0 kh/s
1E1nC2BxizHpWhAMExsLm9SN87DuM22fXN 1552 1.07 0 kh/s
13Wn9whk7Ryfb9hZRvmd3nWaASopFQimgf 1547 1.07 0 kh/s
1HJczuMDgi55ptAUjHghea3RLfRxFReeKq 1008 0.69 0 kh/s
131CZe3CTz7mpi5QftnzMus53zKW3pgBeU 916 0.63 0 kh/s
13CBREtc3w7dwvz8W5djhKZg8SF8FEpGJJ 822 0.56 0 kh/s
15wHos5H9ptkFpvtzteNMNURn2w6JeH43h 624 0.43 0 kh/s
1KocKy3Eyg26yZejr4EwBrkjwQVkB6jzNd 470 0.32 0 kh/s
13pZoUUC8zM4JYC8wAyffUk2v31NqvzeMu 448 0.31 0 kh/s
16rJ4SXuTvGvXo48VXdVk2srk8uphwEYFF 435 0.3 0 kh/s
14GcBB69LJnHcVYiS3iujywhivk5cdc9Zb 349 0.24 0 kh/s
16ZTqqN41wjskGMESzs5qDusvQnacRjJ8L 335 0.23 0 kh/s
18NcKXBcu34keWBTGn8KqujK1nmfHAa73w 330 0.22 0 kh/s
1PwxXkXfgY83GfEHhqbBenBUH7EeKF4YgQ 301 0.2 0 kh/s
161HzaWnu5feMbdZveMcbAf7X5ZoqcupXv 279 0.19 0 kh/s
15rFkdNrpVTjQ4TiafgmZV7cHn1rvZ2ZWK 190 0.13 0 kh/s
e386ce892f2b11464c32a7760405482bb8b9c095 142 0.09 0 kh/s
1AhjtU1NxyBij4T1DuQUoPVJ8yq85YDxpq 106 0.07 0 kh/s
1GTEZh891EpDyavpzYxj1KAVpK6VhWVbgu 88 0.06 0 kh/s
1DPUpHUmeRs6Meugr8Bj6LhqcVDwHWzi2V 76 0.05 0 kh/s
1NeaS4hRwK4MsmquMFn9Za5EJm98rmRaMz 68 0.04 0 kh/s
1GBjjPsWwmU3rZ9a1dH6R88ySG7wDnde5H 51 0.03 0 kh/s
13Fo1SJdEvUpVwHtoekjUt4iF8bewAVcGm 46 0.03 0 kh/s
15gqCTkqXWwR5CJxR2zdn3J53sMG1kDgkJ 35 0.02 0 kh/s
19nwiitfkn6PWBMiPmrE5NjMmeoSbFFtbv 27 0.01 0 kh/s
1PkbdsGdpKBmQcChy17ujgTSMN4fciWuzN 25 0.01 0 kh/s
19xjEQ1T7DSJfZR31tjPyNQioYcsU7MKsC 15 0.01 0 kh/s
1DKAo1HYr7zXLSvvgDvz9VMbCEQmSGLzvp 14 0.01 0 kh/s
17rDGAF5r8rynCnDUToVVZ4Tb1JwwSSRPm 13 0 0 kh/s
12NDc7dmH9fSEccEVHnp4Jm29kmGBNDaF3 6 0 0 kh/s
f400dc67e85fa983ab45d2827063eb0ef0e5d323 4 0 0 kh/s
1GBUMStiYpXFNzzKQ4xMciHFfdJoSWNuW5 4 0 0 kh/s
19VLXCPfadbEf7vo6v58UjkSQ4oghGPvQa 1 0 0 kh/s
cc5252d067ebdaaa5ce50320c2340f06e53edf46 1 0 0 kh/s
18Boh9MXNYXNwAQbm8v1Cx9wtXkdWmDaeJ 1 0 0 kh/s
1AzsWJCCki65XYeThm8ZUwnsiiB1g4VSFx 0 0 0 kh/s